}

Europa en provincie Antwerpen investeren meer dan 200.000 euro in hightech labo op OMC

Zie het nieuwsitem op Kanaal Z

Courtesy: Gazet van Antwerpen

De Open Manufacturing Campus heeft er een extra troef bij. Een hightech labo op de site in Turnhout zal startende maakbedrijven uit Vlaanderen en Nederland ondersteunen bij allerhande technologische uitdagingen. Het labo beschikt over geavanceerde meetapparatuur, een gesofisticeerd laserlabo, een goed uitgeruste werkplaats en zeer ervaren experten. Deze realisatie maakt deel uit van het project FOKUS, dat kan rekenen op Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland én een subsidie van de provincie Antwerpen.

Vlaamse organisaties zoals Agoria, Flanders Make, KULeuven en de Open Manufacturing Campus willen de maakindustrie versterken en vernieuwen zodat onze bedrijven met meer slagkracht de wereldwijde competitie aankunnen. Ook over de grens met Nederland werken organisaties aan datzelfde doel. Ondanks eenzelfde visie was er tot nog toe slechts sprake van een beperkte samenwerking. Daarin brengt Interreg Vlaanderen-Nederland nu verandering met het project FOKUS. FOKUS wil de Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking en doet dat heel concreet door het opzetten van zeven kennislabo’s die hightech maakbedrijven zullen ondersteunen bij hedendaagse technologische uitdagingen.

‘Zo’n labo op onze site in Turnhout is iets wat we al van bij de start van OMC voor ogen hadden,’ vertelt Marc Corthout, OMC Business Development Manager. ‘Het FOKUS-project biedt nu zowel de financiële middelen als het bruggetje naar Nederland. Het is goed nieuws voor bedrijven uit de buurt, want door dit project komen hightech apparatuur en kennis meer binnen hun bereik. Het is ook goed nieuws voor OMC, want met dit labo zetten we onszelf eens temeer op de kaart als een valabele speler in de maakindustrie van Vlaanderen.’

Dé grote uitdaging voor de maakindustrie in Vlaanderen en Nederland ligt in de overgang naar het digitale tijdperk. De markt krijgt te maken met steeds meer vraag naar gepersonaliseerde producten, in kleinere series, aan een hogere kwaliteit en met steeds kortere doorlooptijden. Het project FOKUS wil  een slimme connectie van machines maken, waarbij een verkorte programmatietijd, een reductie van de foutenmarge en een verbeterde kwaliteit voorop staan. Voor het hightech labo bij OMC werd al bij het begin van het FOKUS-project een digitale 3D meetmicroscoop aangeschaft die meteen tot mooie resultaten leidde in de lokale samenwerking tussen 2 OMC bedrijven: Eye-Tec en Absolem ProLab.

‘Voor onze farmaklanten doet Eye-Tec opstart en kwalificatie van systemen voor de lektesten van steriele ampullen, vials en spuiten,’ zegt Bram Keymolen, medeoprichter van OMC bedrijf Eye-Tec. ‘Het is heel belangrijk dat die productiesystemen alle lekken correct detecteren zodat een mogelijk niet-steriel geneesmiddel niet bij de patiënt terecht kan komen. Al bij de eerste werklunch op OMC kwamen we er achter dat onze collega’s van Absolem ProLab de lasertechnologie in huis hadden om zeer gecontroleerde lekken te maken. Die hebben wij nodig om de lektestsystemen van onze klanten te testen. Inmiddels worden de lekteststalen door ons wereldwijd verkocht.’

‘Met onze laserproceskennis en -apparatuur die we als Absolem Prolab 2 jaar geleden hebben overgenomen van Philips, kunnen we “gaatjes boren” in glas die een tiende van een mensenhaar doormeter hebben,’ zegt Bruno Dejaeghere, CEO van Absolem. ‘De uitdaging was om in de glazen ampul eerst met een laser een wat breder bijna-gat te maken en in het dunne laagje overblijvend glas het dunst mogelijke gaatje gecontroleerd te maken. Dit gaatje van minder dan een honderdste van een millimeter precies nameten was zowaar een nog een moeilijker opgave. Daar zorgde de nieuwe 3D meetmicroscoop van FOKUS voor de doorbraak.’

Voor gedeputeerde voor Europese Samenwerking Peter Bellens bewijzen projecten als dit dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is maar wel degelijk werkt in ieders buurt, ook in de Kempen: ‘Europa investeert via het FOKUS-project 173.749 euro in de Open Manufacturing Campus. De provincie Antwerpen legt daar nog eens 34.749 euro bovenop. Daarmee onderstrepen we het belang van de maakindustrie voor deze regio. FOKUS brengt hightech- en farmabedrijven uit onze regio dichter bij elkaar. Zo bouwen we een uniek ecosysteem uit wat via Interreg ook buiten onze grenzen zal en mag gezien worden.’

Millibeter schaalt op naar industriële insectenkweek

De Open Manufacturing Campus in Turnhout verwelkomt een nieuw bedrijf. Millibeter verwerkt organisch afval tot hoogwaardig visvoer en doet dat via de larven van de zwarte soldaatvlieg. Founder en fly-master Johan Jacobs mikt tegen einde dit jaar op een productiecapaciteit van 1500 ton per jaar.

Millibeter is geboren uit een ideaal. Als diplomaat en wereldreiziger zag Johan Jacobs een aantal grote, globale tendensen. De vraag ‘Hoe kan de groeiende wereldbevolking gevoed worden zonder de klimaatcrisis te verergeren?’ liet hem niet los. Hij vond een oplossing in de omzetting van organisch afval naar de grondstoffen vet, proteïne en chitine. Deze omzetting gebeurt via de larven van een tropische, volstrekt onschadelijke vlieg, de zwarte soldaatvlieg (erHHHermetia illucens).

De afgelopen jaren verdiepten Johan Jacobs en zijn team zich, samen met de overheid en kennisinstellingen, in de mogelijkheden van insectenkweek. ‘We verbeterden ons concept in een pilootinstallatie in Aartselaar,’ vertelt Johan Jacobs. ‘Deze locatie is echter niet geschikt voor een commerciële schaal. We richten ons met ons product op de markt van veevoer en dat is een volumemarkt. Daarvoor moeten we een volumefabriek bouwen. We vonden een locatie in de Kempen bij de Open Manufacturing Campus, die opschalende productiebedrijven huisvest en begeleidt. Dit past in de beleidskeuze van het Dynamisch Actieplan Kempen, die de kweek van insecten een slimme specialisatie voor de regio noemt.’

Het doel van Jacobs is om dit jaar een fabriek te bouwen waar larven van de zwarte soldaatvlieg 15.000 ton organisch afval omzetten in 1500 ton insectenmeel. ‘Een groot percentage van de input bestaat uit water,’ zegt Jacobs. ‘De output is kurkdroog. Het is een efficiënte omzetting. 1500 ton per jaar is voor ons een grote uitdaging en een grote sprong vooruit, maar op de markt van de vis- en veevoeders is het een beginniveau om “te mogen meespelen”.’

De naam van het bedrijf, Millibeter, is een woordspeling. ‘Milli’ verwijst naar het formaat van de larfjes als ze uit het ei komen, ‘beter’ verwijst naar het ideaal van Johan Jacobs. Hij wil de wereld verbeteren, door een duurzame productie van voer voor kweekvissen, waarbij larven tegelijkertijd een grote afvalstroom ecologisch verwerken.

www.millibeter.be

BePowered heeft hoog bezoek in “all electric”- wijk Hoog Dalem (NL).

1 van de OMC bedrijven had gisteren hoog bezoek op de testsite van 1 van hun projecten in NL.

Minister van energie Bart Tommelein ervaart hoe pieken van zonne-energie en van warmtepompen slim opgevangen worden in de “all electric”- wijk Hoog Dalem.  Bewoners, Ron en Eric tonen hun woning met slimme meter, warmtepomp, zonnepanelen, batterij en slimme energiesturingen. De minister nam uitgebreid de tijd om kennis te maken, hoe het gebruik van de slimme meter en het inzetten van een slimme batterijsturing en slim starten van vaatwasser of wasmachine kan bijdragen tot het lokaal houden van eigen geproduceerde zonne-energie. Geaggregeerd ,gekoppeld aan USEF, maakt de BePowered sturing het mogelijk om pieken en dalen op wijk niveau op te vangen. Met een mooie naam heet dit congestiemanagement. Eenvoudig gezegd, files vermijden op het distributienet.

Een speciale dank aan Eric en Ron voor de warme ontvangst en de demonstratie van de geïmplementeerde slimme sturingen in hun woning.

 

Meer info: www.bepowered.be en het volledige artikel rondom dit project

Air-Craftglass landt op OMC

Air-Craftglass, wereldwijd actief in de luchtvaartindustrie, start op 1 januari 2018 haar productie bij de Open Manufacturing Campus te Turnhout.

Air-Craftglass produceert met een gepatenteerd lamineerproces ultradun glas dat voldoet aan de strengste luchtvaarteisen. Het is UV-bestendig, krasvast en 25% lichter dan polycarbonaat. Daardoor is het een superieur alternatief voor de polycarbonaten en plastics die je vandaag in veel vliegtuigen ziet. Air-Craftglass maakt heldere ramen, gelamineerde houtproducten en spiegels. Vliegtuigbouwers en “completion centers” -bedrijven die de afwerking van een vliegtuig op zich nemen- uit de hele wereld maken dankbaar gebruik van dit brede scala aan duurzame producten, omdat ze de “look and feel” van een vliegtuiginterieur compleet veranderen. Bovendien is het krasvaste materiaal makkelijk schoon te houden en door zijn lagere gewicht heeft het een positieve impact op de CO2-uitstoot. Kortom: de producten van Air-Craftglass verlagen de onderhouds- en bedrijfskosten van een vliegtuig.

Dat deze wereldspeler uitgerekend bij de Open Manufacturing Campus in Turnhout landt, is zeer doelbewust. ‘OMC heeft ervaring met het snel opschalen van productie,’ vertelt CEO Frans van Hapert. ‘In hun netwerk zitten procesontwerpers en machinebouwers en vind je ondersteuning voor diverse certificatieprocessen. Bovendien hebben onze belangrijkste en exclusieve toeleveranciers hun basis in België, zoals AGC uit Mol. Onze plek in het Turnhoutse is daardoor kost-efficiënt en draagt bij aan onze visie van lokaal, duurzaam ondernemerschap.’

Marc Corthout, business development manager van OMC, is erg blij met de nieuwe bedrijvigheid die Air-Craftglass meebrengt. ‘De Open Manufacturing Campus ambieert de meest productieve vierkante kilometer in high tech en life sciences te worden,’ zegt hij. ‘Sinds onze start in 2015 verwelkomden wij een vijftiental partners die samen meer dan 160 mensen tewerkstellen. De innovaties van Air-Craftglass verleggen de grenzen in de luchtvaartindustrie en passen helemaal in het ecosysteem dat we aan het uitbouwen zijn met de al aanwezige kennis op glas- en polymeergebied. We kijken er als OMC naar uit om in de snelle opschaling van Air-Craftglass een belangrijke katalysatorrol te spelen.’

www.air-craftglass.com

DoseVue verhoogt veiligheid tijdens bestraling

Hoe preciezer een tumor bestraald wordt, hoe beter het resultaat en hoe kleiner de neveneffecten op gezond weefsel. De monitoring van straling in kankers en risico-organen is het domein waarin DoseVue opereert. Deze spinoff van het Studiecentrum voor Kernenergie huist sinds kort in bij de Open Manufacturing Campus in Turnhout.

Elk jaar opnieuw krijgen minstens 14 miljoen mensen wereldwijd de diagnose kanker. Bij 60% vormt bestraling een onderdeel van de behandeling. Een bekend probleem bij radiotherapie is dat niet alleen de tumor bestraald wordt, maar ook gezond weefsel. Hoe beter dokters kunnen monitoren waar de stralingsdosissen terecht komen, hoe gerichter ze hun apparatuur kunnen afstellen. Dit draagt bij aan een gepersonaliseerde behandeling en biedt de patiënt de beste garantie op genezing. DoseVue focust zich op behandelingen zoals brachytherapie, waar een hoge dosis in een keer afgeleverd wordt. ‘De technologie van DoseVue laat toe om de stralingsdosis op minstens vier plaatsen tegelijkertijd, en in real-time, te monitoren,’ vertelt CEO Emiliano D’Agostino. ‘We gebruiken hiervoor glasvezel. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het ingebouwd kan worden in bestaande katheters. Dat betekent dat extra indringing in het lichaam niet nodig is.’

Bij het ontwikkelen van de apparatuur houdt DoseVue terdege rekening met hun gebruikers, medici uit verschillende landen in EU en de VS, en de patiënten. ‘Bestaande apparatuur om stralingsdosissen in het lichaam te meten is niet altijd even gebruiksvriendelijk,’ legt Emiliano D’Agostino uit. ‘Ervaring leert dat meettoestellen die onhandig (i.e. te invasief voor de patient) zijn en een complex kalibratieproces vergen, nogal eens ingepakt in de kast blijven staan. Onze oplossing stelt gebruiksgemak voorop zodat niemand in het werkveld het zal ervaren als een extra belasting.’

DoseVue bestaat momenteel uit een internationaal gezelschap van vijf mensen. Naast de samenwerking met het SCK is er ook een sterke band met de universiteit van Leuven en met diverse ziekenhuizen, waaronder het Institut Gustave Roussy, het vooraanstaande Europese Kankercentrum in Parijs. Alle zijn ze overtuigd dat deze nieuwe technologie de kwaliteit van de radiotherapie zal verbeteren en zal bijdragen aan de veiligheid en het comfort van de patiënt.

Dat DoseVue landde bij de Open Manufacturing Campus in Turnhout is geen toeval. ‘We kozen bewust voor dit eco-systeem,’ laat Emiliano weten. ‘Andere OMC-partners helpen ons bij het realiseren van onze doelen. Peira bijvoorbeeld is een belangrijke speler in het onderzoek naar kanker en we maken graag gebruik van de technische knowhow bij engineeringbureau Absolem. Bovendien ontdekten we heel recent dat de researchafdeling van Philips een hightech RX-apparaat herbergt waarvan we gebruik kunnen maken. DoseVue kon al aan den lijve ondervinden wat ‘de meest productieve vierkante kilometer in high tech en life sciences’ betekent.’ 

Dirk Torfs aanvaardt zitje in raad van bestuur OMC

Dirk Torfs werd tijdens de Algemene Vergadering van 26 juni 2017 aangesteld als bestuurder in de Raad van Bestuur OMC.

Als Algemeen Directeur van onderzoekscentrum Flanders Make ondersteunt Dirk Torfs dagelijks Vlaamse maakbedrijven met onderzoek op topniveau. Concrete productie- en productinnovaties verstevigen de concurrentiekracht. Hierdoor blijven bedrijven in Vlaanderen en worden buitenlandse ondernemingen aangetrokken. Met dat op het visitekaartje is het niet onlogisch dat Dirk Torfs plaats neemt in de raad van bestuur van de Open Manufacturing Campus in Turnhout.

‘Ik wil bijdragen aan het nieuwe elan van de maakindustrie in Vlaanderen,’ zegt kersvers OMC-bestuurslid Dirk Torfs. ‘Het is belangrijk dat alle actoren in het industriële landschap elkaar vinden om zich vanuit verbondenheid te positioneren. Vandaag en morgen nog meer is samenwerking de sleutel tot succes, het laat ons toe om te accelereren in een technologisch steeds sneller evoluerende omgeving. OMC benut een deel van de Turnhoutse Philips site voor het herontwikkelen van activiteiten, waarbij zowel bestaande als opstartende bedrijven gebruik kunnen maken van de schat aan competenties bij Philips. De dynamiek die daar ontstaat is ongemeen boeiend. Een nauwere samenwerking met Flanders Make kan deze nog versterken.’

‘Bij de verdere groei van OMC willen we beroep doen op enkele ervaren ondernemers die het industriële landschap goed kennen, die een sterke affiniteit hebben met technologie & innovatie en die mee aan de kar willen trekken om de industriële positie van Vlaanderen te versterken,’ zegt Bart Wuyts, Directeur SPK en voorzitter OMC. ‘Dirk past perfect in dat profiel. We zijn blij dat hij niet veel tijd nodig had om meteen enthousiast toe te happen. Hij gelooft immers ook sterk in ons unieke revitalisatieproject OMC.’

OMC ontstond in de schoot van lampenfabrikant Philips Turnhout. Nieuwe lichttechnologie noopte deze innovatieve wereldspeler tot een herstructurering. Van de nood werd een deugd gemaakt. Het idee rijpte om vrijkomende ruimte en kennis in een campusmodel ter beschikking te stellen aan andere hoogtechnologische spelers. Na grondige renovatie huisden intussen 14 bedrijven in. Samen bieden ze aan meer dan 140 mensen werk.

OMC op kruissnelheid 1 jaar na opening

Middag van de Maakindustrie op 16 juni 2016

Nu 1 jaar nadat de Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout de vernieuwde hallen opende met de slogan “Samen Innoveren om te Produceren” hebben 12 bedrijven er zich gevestigd met een tewerkstelling voor zo’n 130 personen. Op een Middag van de Maakindustrie, georganiseerd samen met Sirris, Flanders Make, SPK en BDO, kwamen al deze partijen aan het woord rondom het thema “Hoe als maak-KMO’s samen innoveren?” De nieuwe bedrijven presenteerden zich via pitches en interactieve stands aan meer dan 100 ondernemers uit de brede regio.

Bij de opening van OMC vorig jaar, stelde Minister Muyters eigenhandig de eerste gerobotiseerde laserlasautomaat van de firma Borit in werking voor de volumeproductie van bipolaire platen die het hart vormen van de “motor” van de nieuwste waterstofauto’s.  Deze unieke machine was het resultaat van de laserproceskennis die bij Philips in Turnhout over vele jaren is opgebouwd. De lasrobot is vorig jaar  tijdens de productieopschaling op OMC verder op punt gesteld  en staat sinds een half jaar in lijn met de zware plaatpers van Borit in Geel. “Dat Borit met deze machine nu op de eigen site verder groeit, is een mooi voorbeeld van hoe OMC meer is dan een Campus, maar een Community in de regio wil opbouwen, waarbinnen de hoogtechnologische kennis zich snel verspreidt via open innovatie,” zegt OMC directeur Marc Corthout, “maar we zijn blij dat er vandaag weer heel wat nieuwe bedrijven op OMC zich kunnen presenteren, en zo de open innovatie op deze campus op kruissnelheid brengen.”

Ondertussen is die unieke laserproceskennis van Philips verzelfstandigd binnen Absolem ProLab, als nieuwe zusterorganisatie van Absolem Engineers. Zo kan die kennis nog sneller en flexibeler voor KMO’s maar ook voor grotere bedrijven uit de regio ingezet worden ter ontwikkeling van nieuwe processen, prototypes/producten en productieapparatuur, van lasergebaseerde drukprocessen tot lektestcalibratie voor farmaproductielijnen. Zulke lijnen worden dan weer in de totaaloplossingen voor de farmaceutische industrie door het nieuwe Eye-tec team vermarkt. Sinds februari op OMC gevestigd heeft Eye-tec al via de buren van het life science consultancy bedrijf 2Bridge een project in het buitenland kunnen binnenhalen en werken ze samen met Peira, de eerste partner die zich vestigde op OMC.

PHS Systems, een elektronicabedrijfje gespecialiseerd in Radio-Frequentie communicatie, brengt complexe technologie en bijhorende prototype diensten naar OMC die toegepast worden op o. a. life science systemen, identificatietags en drone-vluchtbegeleidings-systemen. Na een goede maand wordt er al gepraat of deze draadloze technologie kan aangewend worden om neurologische probes -- die door Peira worden geproduceerd -- “flexibeler” hun meetgegevens aan de registratieapparatuur door te laten zenden.

Het Zwitserse Leclanché, een lithium-ion batterijbedrijf, heeft zijn recente Belgische acquisitie Trineuron, nu Leclanché België, verhuisd naar OMC, en ontwikkelt hier batterij management systemen die toegepast worden in de productie van energieopslagsystemen voor mobiele toepassingen zoals in AGVs (automatisch geleide voertuigen). Ook hier is de aanwezige laserlaskennis van Philips, en nu Absolem ProLab, zeer instrumenteel in de betrouwbare verbinding van de individuele batterijcellen.
De synergie en “cross overs” met de waterstof-bedrijven op OMC, Waterstofnet en Solenco Power, komen er ook aan de orde, want bv. elke waterstofauto bevat ook een elektromotor met een (kleinere) elektrische batterij.

Ook het Nederlandse Luxexcel, in oktober nog uitgeroepen tot meest innovatieve KMO in Nederland, heeft zich ondertussen gevestigd in Turnhout. Met hun unieke inkjettechnologie gaan ze op OMC de 3D print-technologie en –apparatuur verder ontwikkelen en opschalen voor het rechtstreeks vervaardigen, zonder nabewerking, van lenzen. Daartoe heeft de nieuwste OMC bewoner ABN de cleanroom gebouwd waarin sinds een maand de eerste 3D printer voor lenzen staat. ABN gaat op de campus --maar ook in de regio— voor high tech en farma-bedrijven nieuwe cleanrooms bouwen, en van hieruit online tracken en gericht onderhouden.

Sinds vorig jaar, juni 2015, zijn ook de life science consultants van Brunel op OMC gevestigd. Randstad Professionals heeft dit jaar een groot Procurement2Pay team op OMC ondergebracht wat voor een groot life science bedrijf het administratieve aankoopproces professioneel op afstand ondersteunt. Dit team kan in de toekomst ook als shared service ingezet worden voor de OMC maakbedrijven die dan geen eigen administratief team en proces moeten opbouwen en op sterkte houden.

Zo is de OMC campus en community na 1 jaar op kruissnelheid gekomen om een ecosysteem te vormen voor de regionale maakindustrie, samen met kennispartners zoals Sirris en Flanders Make. Nieuwe bedrijven zullen ongetwijfeld snel volgen om zo de ambitie van OMC verder in de praktijk te brengen om de productiefste vierkante kilometer te worden voor high tech en life science maakbedrijven in de brede regio.

OMC in de Pers

Lees hier het hele artikel als pdf.

Procurement team als tevreden nieuwe OMC bewoner

We laten onze nieuwe bewoners graag zelf aan het woord. Pol Vermeersch, Business Development Manager Life Sciences:

Randstad Professionals heeft een groep gespecialiseerde analisten samengebracht  om een aantal financiële activiteiten bij onder te brengen.  Meer bepaald procure to pay en compliance activiteiten worden gecentraliseerd bij een team van 28 P2P- en Compliance-analisten.

Omwille van de sterke groei van het team en het tekort aan plaats bij de klant zelf,  werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden. Sinds 1 februari van dit jaar werden nieuwe kantoren bij Open Manufacturing Campus (OMC) in gebruik genomen. OMC bevindt zich op de Philips-site in Turnhout. Ondertussen kregen de kantoren de Randstad look and feel. Dat zorgt er voor dat onze consultants er zich reeds na 4 weken al helemaal thuis voelen.

De ambitie van OMC, ‘De meest productieve vierkante kilometer in high tech en life sciences worden’ , sluit perfect aan bij wat Randstad Professionals kan bieden. Terwijl OMC focust op het creëren van een fysieke plek voor maakbedrijven, legt Randstad Professionals met dit team de nadruk op het uit handen nemen van een stuk van het Procurement en/of Compliance proces. Op die manier kan ieder zich bezighouden met zijn/haar eigen specialisatie.

Bij onze klant was er steeds meer vraag naar experten binnen het het volledig aankoopproces.  Het werk van de HUB gaat dan ook verder dan puur het verwerken van PO’s. Budgetopvolging en het optimaliseren van diverse processen behoren ook tot hun dienstverlening. Na 5 jaar kunnen we zeggen dat de HUB een gevestigde waarde is binnen het bedrijf. Ondertussen worden er ook gesprekken gevoerd om deze activiteiten uit te breiden naar andere bedrijven. Er worden dan ook volop plannen gesmeed om dit verhaal verder te laten groeien.

En natuurlijk willen we als OMC heel graag dat daar ook andere OMC partners van zo een centraal team gebruik gaan maken! Welkom!

OMC in het Nederlandse Link Magazine

Bekijk hier het on line artikel

OMC trekt internationale bedrijven aan in Turnhout

Bekijk hier het interview op Kanaal Z.

Lees hier het artikel in De Tijd

Of bekijk het nieuwsitem op RTV.

De Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout trekt het Zwitserse Leclanché en het Nederlandse Luxexcel aan om zich daar nog dit jaar te vestigen. Beide productiebedrijven hebben op deze open innovatiecampus met focus op Engineering en Manufacturing alle troeven beschikbaar om verder te groeien dankzij  de beschikbare infrastructuur en kennis en expertise. Leclanché, het Zwitserse lithium-ion batterijbedrijf opgericht in 1909, gaat zijn recente Belgische acquisitie Trineuron, nu Leclanché België, verhuizen naar OMC. Luxexcel, het eerste bedrijf in de wereld dat functionele lenzen 3D print, heeft de opening aangekondigd van een nieuw Technologie Centrum op OMC. Marc Corthout, directeur van de OMC: “We zijn heel blij om beide bedrijven te kunnen verwelkomen op onze campus in toekomstgerichte vakgebieden als die van Leclanché en Luxexcel, waarin ze beide wereldleiders zijn. We zullen hen  met onze flexibele infrastructuur, testapparatuur en kennis van productie-opschaling ondersteunen om hun unieke competenties hier ter plekke te laten groeien aan de hoogst mogelijke snelheid.” Leclanché en Luxexcel passen elk met hun unieke maaktechnologieën en groeiplannen uitstekend bij de doelgroep van maakbedrijven die OMC wil aantrekken om zijn ambitie waar te maken de meest productieve vierkante kilometer in de wijde regio te worden op high tech en life sciences gebied. Sinds de opening van de gerenoveerde hallen eerder dit jaar zijn er nu acht bedrijven op OMC actief.

Stefan Louis, Chief Strategy Officer van Leclanché: “De verhuizing van het Systems R&D team vanuit Malle naar OMC laat toe om het snel te laten groeien met ervaren medewerkers in een innovatieve campusomgeving en dit binnen een high-tech-regio met topniveau R&D op het vlak van energie-technologie. We zullen hier onze rijke portfolio van energieopslagsystemen uitbouwen, meer bepaald voor mobiele toepassingen zoals in AGVs (automatisch geleide voertuigen). We zien er echt naar uit om deel te worden van deze open innovatieomgeving op OMC en om verder te bouwen op de maak- en procesontwikkelingscompetenties van wereldklasse, aanwezig op deze site. De lokale laser-gebaseerde  procesexpertise en –apparatuur op OMC gaat ons helpen om state-of-the-art batterij-assemblageprocessen te ontwikkelen aan de hoogst mogelijke snelheid.”

Ook het Nederlandse Luxexcel, eerder deze maand nog uitgeroepen tot meest innovatieve KMO in Nederland, komt naar Turnhout. “We zijn erg verheugd aan te kondigen dat we ons tweede Technologie Centrum op OMC gaan vestigen.  We gaan er onze nieuwe 3D printers en processen ontwikkelen, ons marktaanbod stap voor stap vergroten en onze productiecapaciteit opschalen,” aldus Guido Groet, CFO van Luxexcel. In dit nieuwe Technologie Centrum wil Luxexcel werken aan inkjettechnologie, materiaalwetenschappen en optische engineering. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een recente investering van de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Roald Borré, verantwoordelijk voor Venture Capital binnen PMV: “We zijn heel enthousiast om in Luxexcel te kunnen investeren en om zo ons sterk Vlaams 3D printing ecosysteem uit te breiden met Luxexcel’s unieke Printoptical Technology.”

Op de Open Manufacturing Campus is Philips al 60 jaar actief, vandaag nog altijd met zo’n 1000 medewerkers, in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige lichtproducten voor de wereldmarkt. Met de snelle opkomst van LED-verlichting neemt echter de markt af voor de hoge-drukontladingslampen die Philips in Turnhout maakt. Dankzij het openstellen van de campus, de infrastructuur en de expertise, kan de geleidelijke krimp van de Philips-activiteiten omgebogen worden tot een nieuwe groei van hoogwaardige tewerkstelling in een OMC-ecosysteem van verschillende innovatieve maakbedrijven.

 

Opgericht in 1909 heeft Leclanché zich een betrouwbare partner getoond voor batterijopslagtechnologieën. Gebaseerd op de traditie van Georges Leclanché, de uitvinder van de drogecelbatterij, heeft Leclanché vandaag een rijke portfolio aan energieopslagsystemen en is het leidend op het gebied van gespecialiseerde, klantspecifieke batterijsystemen voor lithium-ion oplossingen in de industrie. Door de integratie van een spin-off van het Duitse Fraunhofer Instituut in 2006 is het bedrijf geëvolueerd van een traditionele batterijfabrikant naar één van de eerste ontwikkelaars en producenten van lithium-ion cellen in Europa. Leclanché’s Storage Solutions heeft verscheidene applicaties geoptimaliseerd, meer bepaald voor de integratie van hernieuwbare energie, dieselbrandstofreductie, elektriciteitsnet-ondersteunende diensten, beperking van piekvermogen voor zware industrieën maar ook voor heavy-duty-transport in bussen, trams, treinen of schepen. De producten van Leclanché worden  gekarakteriseerd door een erg hoge cyclusstabiliteit  en een lange levensduur. Dankzij hun gepatenteerde separatortechnologie, die een essentieel element is voor lithium-ion batterijen, is Leclanché in staat om cellen te maken met heel goede veiligheidskarakteristieken in een zeer geautomatiseerd productieproces. Leclanché is genoteerd op de Zwitserse beurs (SIX:LECN). (www.leclanche.com )

Luxexcel biedt een 3D printing service aan voor optische producten die de hoogste standaard vereisen in transparantie en gladheid. Het is het enige bedrijf in de wereld dat lenzen direct vanuit de printer additief vervaardigt, zonder zichtbare laagvorming en zonder nabewerking. Luxexcel heeft de vele inefficiënties aanwezig in de lensontwikkel- en maakprocessen herkend en effectief geëlimineerd. Momenteel heeft Luxexcel’s schaalbare technologie als focus optische componenten voor architecturale verlichting, automotive, aerospace, fotonics en medische industrieën, maar met de snel toenemende  printing competenties, zullen veel meer markten en producten van Luxexcel’s Printoptical Technology gebruik kunnen maken. (www.luxexcel.com)

 

Symposium Maakindustrie & Opening Productieruimtes 

Nieuwe OMC Partners

 

 

 

Hier vindt u het videoverslag op RTV.

Op vrijdagnamiddag 20 maart opende Minister Philippe Muyters de productieruimtes van de Open Manufacturing Campus in Turnhout en startte hij er de eerste productielijn van Borit voor het laserlassen van brandstofcellen die het hart vormen van een nieuwe generatie groene auto’s.

   “We zijn erg blij dat een klein, lokaal bedrijf dat met zijn hydroforming-techniek op wereldniveau leidend is, van de opschaalexpertise op onze campus gebruik maakt om zo snel en betrouwbaar te kunnen produceren voor de zeer veeleisende autofabrikanten”, zegt OMC directeur Marc Corthout vol passie. “Dit is een mooi voorbeeld hoe open innovatie tussen grote en kleine bedrijven werkt op onze campus en binnen de maak-community in Vlaanderen. Met OMC willen we de meest productieve vierkante km in de wijde regio worden voor high-tech- en life sciences-bedrijven.”

  Hans Nicasy, CEO van Peira, de eerste OMC partner, vertelt: “Peira bouwt apparaten, laboratorium opstellingen en hulpmiddelen die het life sciences onderzoek efficiënter en doeltreffender maken. We bouwen en assembleren prototypes die zo zijn ontworpen dat ze later op kostengunstige wijze in serie kunnen geproduceerd worden voor onze klanten die actief zijn in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen of in de medische wereld. Het is onmogelijk als KMO om alle nodige kennis zelf in huis te hebben. Als OMC bewoner kan Peira een beroep doen op de hier aanwezige hoogtechnologische expertise rond precisie assemblage, miniaturisatie, lichttechnologie en kwaliteitssystemen om onze veeleisende klanten oplossingen te bieden die ‘state of the art’ zijn.”

  “In de snel-veranderende life sciences industrie wordt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor gepersonaliseerde geneeskunde steeds complexer. We moeten daartoe gespecialiseerde bedrijven vanuit de hele wereld goed met elkaar laten samenwerken”, zegt Ann Meulemans, CEO van 2Bridge, “2Bridge wil met de uitgebreide expertise van zijn consultants de brugfunctie vormen tussen data, partners, disciplines, en wat er ook maar nodig is om een nieuw gezondheidsproduct succesvol te ontwikkelen. De locatie van OMC met binnen een goed uur rijden een veelheid van pharma- en biotech-kennisinstellingen en –bedrijven, en Janssen Pharmaceutica vlakbij, helpt ons enorm om zeer snel te schakelen, maar ook in de nieuwe verbindingen op OMC tussen high-tech en life sciences willen we zelf bijdragen.”

  “Als spin-off van OCAS, het onderzoeksinstituut van Arcelor-Mittal en de Vlaamse overheid, en het duitse Borit Leichtbau-Technik heeft Borit unieke metaaltechnologie”, zegt Luc Wanten, Borit’s CEO, “maar de  jarenlange opschaalervaring aanwezig op de campus, heeft ons snel overtuigd om de lokaal voor ons ontworpen laserlasapparatuur ook eerst op OMC te installeren en door de opschaalfase te halen. Zo’n maak-ecosysteem is voor ons van heel groot belang. Dat OMC ook de proeftuin wil zijn van de nieuwe ontwikkelingen van Flanders MAKE zorgt ervoor dat die innovatiestroom nooit ophoudt.”

  “WaterstofNet ontwikkelt en realiseert als netwerkorganisatie samen met de waterstofindustrie technologieprojecten over de Vlaams-Nederlandse grens heen, en dus zijn we vaak op pad”, licht Adwin Martens, Directeur van WaterstofNet, toe. “Maar we zijn nog maar een maand op OMC gehuisvest en zien al meteen perspectieven voor projecten op de OMC-campus. De expertise en de aanwezige waterstofinfrastructuur van Philips samen met de aanwezigheid van een technologiebedrijf als Borit hebben ons nu al geïnspireerd om concrete plannen te ontwikkelen, waarvoor de eerste gesprekken al gevoerd zijn.”

   “Met mijn jarenlange ervaring als pionier in waterstoftoepassingen en mijn plannen om met het net opgerichte Solenco Power onze ge-octrooieerde energieopslag producten, gekoppeld met zonnecellen en op basis van waterstoftechnologie, te gaan opschalen, was mijn keuze voor een vestiging op OMC snel gemaakt”, zegt Hugo Vandenborre, gerenommeerde H2 veteraan op wereldniveau.

  “Brunel  is  bekend met, en overtuigd van, de kracht van open innovatie in campusverband:  we hebben een eigen gebouw op de High Tech Campus in Eindhoven”, verklaart Sandra Schuerewegen, Managing Director van Brunel Consultants in België. “Toen we recent vernamen dat OMC de combinatie van 2 van onze 3 focusgebieden (Life Sciences en High Tech) wil nastreven in een open innovatie-omgeving en met de aanwezige opschaalexpertise, hebben we zowat ter plekke besloten om hiervan deel te willen zijn. Wij dragen graag ons steentje bij  tot dit succes door hoogopgeleid, gespecialiseerd personeel snel en flexibel  in te zetten wanneer en waar nodig.”

“Een campus en community bouw je niet in 1 nacht. Zo een ecosysteem moet groeien voor het op volle kracht komt en tot echte clustervorming leidt. Maar dit gaat gebeuren op OMC”, zegt Marc Corthout vertrouwend. “Het momentum bouwt zich op.”

De Open Manufacturing Campus wil zowel een fysieke plek zijn waar innovatieve maakbedrijven zich vestigen, als een virtuele Open Manufacturing Community die ver buiten de fysieke campusgrenzen reikt. IOK verwierf via recht van opstal 2 productiehallen van Philips, en startte samen met de vzw OMC een project om deze 10.000 m² productieruimten te renoveren, met financiële steun van Europa en Vlaanderen. 

Welkom WaterstofNet op OMC!

Deze week is WaterstofNet al verhuisd naar onze vernieuwde hallen (die op 20 maart officiëel geopend zullen worden door Minister Muyters)!

WaterstofNet realiseert duurzame waterstofprojecten in de regio Vlaanderen - Zuid-Nederland samen met een groot netwerk van maakbedrijven en kennisinstellingen.

Zo gaan maakbedrijven als bv. Hydrogenics en VDL groep mee tot de  Open Manufacturing Community behoren maar ook kennisinstellingen als Imec, Thomas More en ECN.

Door open innovatie te stimuleren tussen deze bedrijven en te combineren met de op OMC aanwezige maak-expertise, verwachten we binnenkort nieuwe productie-rampups samen te kunnen realizeren.

Daar klinken Adwin en Marc alvast op!