}

Wie kan bij ons terecht?

OMC richt zich op productie-georiënteerde bedrijven die actief zijn in de high tech, life sciences en medische technologiesector. Early technology adopters, spin-offs van bedrijven of universiteiten en bedrijven die nood hebben aan flexibele productie-uitbreiding vinden in OMC de uitgelezen partner op hun weg naar groei en open innovatie.

Interesse om toe te treden tot onze campus of community?
Neem vrijblijvend contact op.