OMC op kruissnelheid 1 jaar na opening Middag van de Maakindustrie op 16 juni 2016

Nu 1 jaar nadat de Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout de vernieuwde hallen opende met de slogan “Samen Innoveren om te Produceren” hebben 12 bedrijven er zich gevestigd met een tewerkstelling voor zo’n 130 personen. Op een Middag van de Maakindustrie, georganiseerd samen met Sirris, Flanders Make, SPK en BDO, kwamen al deze partijen aan het woord rondom het thema “Hoe als maak-KMO’s samen innoveren?” De nieuwe bedrijven presenteerden zich via pitches en interactieve stands aan meer dan 100 ondernemers uit de brede regio.

Bij de opening van OMC vorig jaar, stelde Minister Muyters eigenhandig de eerste gerobotiseerde laserlasautomaat van de firma Borit in werking voor de volumeproductie van bipolaire platen die het hart vormen van de “motor” van de nieuwste waterstofauto’s. Deze unieke machine was het resultaat van de laserproceskennis die bij Philips in Turnhout over vele jaren is opgebouwd. De lasrobot is vorig jaar tijdens de productieopschaling op OMC verder op punt gesteld en staat sinds een half jaar in lijn met de zware plaatpers van Borit in Geel. “Dat Borit met deze machine nu op de eigen site verder groeit, is een mooi voorbeeld van hoe OMC meer is dan een Campus, maar een Community in de regio wil opbouwen, waarbinnen de hoogtechnologische kennis zich snel verspreidt via open innovatie,” zegt OMC directeur Marc Corthout, “maar we zijn blij dat er vandaag weer heel wat nieuwe bedrijven op OMC zich kunnen presenteren, en zo de open innovatie op deze campus op kruissnelheid brengen.”

Ondertussen is die unieke laserproceskennis van Philips verzelfstandigd binnen Absolem ProLab, als nieuwe zusterorganisatie van Absolem Engineers. Zo kan die kennis nog sneller en flexibeler voor KMO’s maar ook voor grotere bedrijven uit de regio ingezet worden ter ontwikkeling van nieuwe processen, prototypes/producten en productieapparatuur, van lasergebaseerde drukprocessen tot lektestcalibratie voor farmaproductielijnen. Zulke lijnen worden dan weer in de totaaloplossingen voor de farmaceutische industrie door het nieuwe Eye-tec team vermarkt. Sinds februari op OMC gevestigd heeft Eye-tec al via de buren van het life science consultancy bedrijf 2Bridge een project in het buitenland kunnen binnenhalen en werken ze samen met Peira, de eerste partner die zich vestigde op OMC.

PHS Systems, een elektronicabedrijfje gespecialiseerd in Radio-Frequentie communicatie, brengt complexe technologie en bijhorende prototype diensten naar OMC die toegepast worden op o. a. life science systemen, identificatietags en drone-vluchtbegeleidings-systemen. Na een goede maand wordt er al gepraat of deze draadloze technologie kan aangewend worden om neurologische probes — die door Peira worden geproduceerd — “flexibeler” hun meetgegevens aan de registratieapparatuur door te laten zenden.