Millibeter schaalt op naar industriële insectenkweek

De Open Manufacturing Campus in Turnhout verwelkomt een nieuw bedrijf. Millibeter verwerkt organisch afval tot hoogwaardig visvoer en doet dat via de larven van de zwarte soldaatvlieg. Founder en fly-master Johan Jacobs mikt tegen einde dit jaar op een productiecapaciteit van 1500 ton per jaar.

Millibeter is geboren uit een ideaal. Als diplomaat en wereldreiziger zag Johan Jacobs een aantal grote, globale tendensen. De vraag ‘Hoe kan de groeiende wereldbevolking gevoed worden zonder de klimaatcrisis te verergeren?’ liet hem niet los. Hij vond een oplossing in de omzetting van organisch afval naar de grondstoffen vet, proteïne en chitine. Deze omzetting gebeurt via de larven van een tropische, volstrekt onschadelijke vlieg, de zwarte soldaatvlieg (erHHHermetia illucens).

De afgelopen jaren verdiepten Johan Jacobs en zijn team zich, samen met de overheid en kennisinstellingen, in de mogelijkheden van insectenkweek. ‘We verbeterden ons concept in een pilootinstallatie in Aartselaar,’ vertelt Johan Jacobs. ‘Deze locatie is echter niet geschikt voor een commerciële schaal. We richten ons met ons product op de markt van veevoer en dat is een volumemarkt. Daarvoor moeten we een volumefabriek bouwen. We vonden een locatie in de Kempen bij de Open Manufacturing Campus, die opschalende productiebedrijven huisvest en begeleidt. Dit past in de beleidskeuze van het Dynamisch Actieplan Kempen, die de kweek van insecten een slimme specialisatie voor de regio noemt.’

Het doel van Jacobs is om dit jaar een fabriek te bouwen waar larven van de zwarte soldaatvlieg 15.000 ton organisch afval omzetten in 1500 ton insectenmeel. ‘Een groot percentage van de input bestaat uit water,’ zegt Jacobs. ‘De output is kurkdroog. Het is een efficiënte omzetting. 1500 ton per jaar is voor ons een grote uitdaging en een grote sprong vooruit, maar op de markt van de vis- en veevoeders is het een beginniveau om “te mogen meespelen”.’

De naam van het bedrijf, Millibeter, is een woordspeling. ‘Milli’ verwijst naar het formaat van de larfjes als ze uit het ei komen, ‘beter’ verwijst naar het ideaal van Johan Jacobs. Hij wil de wereld verbeteren, door een duurzame productie van voer voor kweekvissen, waarbij larven tegelijkertijd een grote afvalstroom ecologisch verwerken.
www.millibeter.be