Solenco Power: klaar voor de energie-revolutie?

De Belgische start-up Solenco Power ontwikkelde een revolutionair systeem dat energie opslaat en via blockchain beheert. De Solenco Powerbox zet elektriciteit om in waterstof en biedt huishoudens en bedrijven een totaaloplossing voor duurzaam geproduceerde energie.

In november 2018 lanceerde de Europese Commissie een ambitieus plan: een Europa dat tegen 2050 CO2-neutraal is. De inzet is enorm. Vandaag focust het debat sterk op de CO2-uitstoot van onze vervoerswijzen. Maar ook andere sectoren wegen zwaar door in onze koolstofvoetafdruk. Het aandeel van transport in de Belgische CO2-uitstoot bedraagt 22,5%. De verwarming van Belgische huizen neemt 13,3% voor haar rekening. De industrie op haar beurt veroorzaakt 17,6% van de Belgische CO2-uitstoot. Bedrijven en gezinnen slimmer energie laten produceren en verbruiken, kan dus een gigantisch verschil maken.

Slimme energieopslag

In die context ontwikkelde de Belgische start-up Solenco Power een mogelijk revolutionaire oplossing voor ons model van  energievoorziening: de Solenco Powerbox. De box verzamelt elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en zet die via elektrolyse om in waterstof. De technologie slaat energie in de vorm van waterstof op tot het nuttig is om ze via een brandstofcel voor elektriciteit of verwarming van een gebouw te gebruiken. De Solenco Powerbox vergt geen andere input behalve water, en elektriciteit die door zonnepanelen of windturbines geproduceerd is. Tijdens het elektrolyseproces isoleert de box waterstof uit het water en geeft hij zuurstof af aan de atmosfeer.

“Het idee voor de Solenco Powerbox bestond al in de late jaren 1990”, vertelt Hugo Vandenborre, CEO en oprichter van Solenco Power. “Maar toen bleef de interesse in het opslaan van hernieuwbare energie heel beperkt. Na een lange onderzoeks- en ontwikkelingsfase voerden we in 2015 de eerste eldtests in Duitsland uit. Daaruit bleek dat ongeveer 30% van de energie uit hernieuwbare bronnen direct in een huishouden kan worden gebruikt. De resterende 70% moet je voor later gebruik opslaan. Onze box lost die uitdaging op: bij een energieoverschot zet hij elektriciteit om in waterstof, bij een energiebehoefte verandert hij de waterstof in elektriciteit.

100% eigen elektriciteit

De Solenco Powerbox kan het energielandschap op termijn grondig hertekenen. In een tank van 5 kubieke meter sla je het equivalent van 5.000 kWh als gecomprimeerde waterstof op. “Een goed geïsoleerde woning met energiezuinige technologieën, zoals domotica of led-verlichting, kan dus volledig autonoom worden op het vlak van energie”, zegt Hugo Vandenborre. Op dit moment hebben we een tiental eenheden geïnstalleerd bij geïnteresseerde early adopters. In 2020 mikken we op 250 eenheden. Zodra we op kruissnelheid zijn, willen we 2.000 tot 5.000 eenheden per jaar plaatsen. We richten ons ook op milieuvriendelijke buurten: elk huis krijgt dan een eigen Solenco Powerbox, de opslagtank voor waterstof deel je met 5 tot 10 huizen. Aansluiting op het elektriciteits- of gasdistributienet is niet meer nodig.”

Virtuele energiecentrale

Het potentieel van de Solenco Powerbox overstijgt de energievoorziening van gezinnen. Hugo Vandenborre: “We helpen producenten van groene energie ook om hun energieoverschotten beter te valoriseren en ze op het juiste moment in het netwerk te injecteren. Blockchain registreert alles en maakt het mogelijk om de energieproductie van verschillende kleine installaties tot virtuele energiecentrales te koppelen. De technologie kan ook onze mobiliteit vergroenen: opgeslagen waterstof kan eveneens als brandstof dienen voor auto’s met een brandstofcel. Die voertuigen zijn al op de markt, maar het gebrek aan infrastructuur staat hun doorbraak nog in de weg. Als elk huishouden over een Solenco Powerbox met waterstoflaadstation beschikt, hoeft de overheid overigens niets meer in dat soort nieuwe infrastructuur te investeren. Voorts is de Solenco Powerbox ook voor de industrie interessant. Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen kunnen heel wat waterstof opleveren waardoor bedrijven hun gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk zouden verminderen.”

Klaar voor de spurt

Het succes van de Solenco Powerbox hangt mee af van de mate waarin de overheid van klassieke energiedistributie naar een gedecentraliseerd model wil evolueren. “Dat laatste is niet alleen een koolstofvrije oplossing, het is ook een effectieve manier om de energiekosten te verlagen”, zegt Hugo Vandenborre. “Hoe meer groene stroom er in de distributienetten wordt geïnjecteerd, hoe lager de kosten voor de eindgebruiker.” Duitsland en Nederland hebben al fiscale stimuli om die evolutie aan te moedigen. België loopt nog achter, maar het onderwerp staat op de agenda. Het merklogo van Solenco Power bevat volgens Hugo Vandenborre bewust een jachtluipaard: het snelste dier op aarde. “De zogenaamde time-to-market is enorm belangrijk voor ons. We hopen heel snel te groeien. Momenteel werken we met een team van ongeveer vijftien medewerkers. We investeren vooral in onderzoek en ontwikkeling. Nieuwe investeerders kunnen
ons helpen om ons groeitempo in de nabije toekomst te versnellen.”

CV express
Hugo Vandenborre doctoreerde in de natuurkunde aan de KULeuven. Als ingenieur besteedde hij een groot deel van zijn carrière aan het ontwikkelen van op waterstof gebaseerde technologieën. Hij is medeoprichter van Hydrogenics Inc., een bedrijf dat genoteerd was aan NASDAQ tot het in september 2018 door Canadian Cummins Inc werd overgenomen.