BLENDERS en OMC begeleiden kmo’s naar een hogere datamaturiteit

Blenders vzw en de Open Manufacturing Campus vzw lanceren een gratis kennistraject voor Kempische kmo’s rond de impact van data op hun business model. Het komende halfjaar kunnen 40 kmo’s op een laagdrempelige manier kennismaken met de voordelen van data-analyse op maat van hun eigen bedrijfsactiviteiten.

In de afgelopen decennia hebben termen als ‘Big Data’ en ‘Artificiële Intelligentie’ hun opgang gemaakt. Ondertussen hebben deze termen hun sporen ruimschoots verdiend binnen de grotere industriële bedrijven. Data wetenschap vindt dan ook meer en meer ingang in de bedrijfswereld als stuwende kracht van innovatie. “Veel kmo’s staan te popelen om met data aan de slag te gaan”, zegt Leo Oelbrandt van OMC. “Maar de drempelvrees blijft hoog. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis, competenties of aan een kader om gestructureerd van start te gaan.”

Herwin Daniëls, project manager bij Blenders: “Binnen dit traject verlagen we die drempel en tonen we dat data-analyse niet uitsluitend weggelegd is voor de grote tech-industrie en dat je niet over ‘big data’ hoeft te beschikken om reeds de vruchten van data-analyses te plukken. Want relevante gegevens vind je in overvloed. Kmo’s vanaf 5 medewerkers, ongeacht de sector, kunnen zich voor het traject aanmelden. Zowel een lokale bakker als een internationaal maakbedrijf zijn welkom.”

Futures by Design

Het project onder de noemer ‘Futures by Design’ kwam tot stand dankzij financiële steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 12 projectpartners uit 5 landen in de regio rond het Noordzeegebied werken sinds januari 2019 samen om het stappenplan voor het traject vorm te geven. Sirris is als onderzoekscentrum van de technologische industrie en als 3e projectpartner in Vlaanderen nauw betrokken bij het traject. “We informeren en inspireren over data-analyse, vereenvoudigen de toegang tot gegevens en verhogen de interne kennis die nodig is om deze gegevens te gebruiken om specifieke bedrijfsuitdagingen op te lossen”, aldus Leo Oelbrandt van OMC. “We mikken op een tijdsinvestering tussen 1 à 4 werkdagen voor de deelnemende kmo.”

2 infosessies

Op dinsdag 13 oktober en donderdag 22 oktober vindt telkens een infosessie van ongeveer 45 minuten plaats voor geïnteresseerde kmo’s. Naast informatie over het gratis traject zullen 3 partijen zorgen voor aanvullende inspiratie rond het thema:

  • Sirris verzamelt in haar EluciDATALab expertise m.b.t. AI en ondersteunt bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van AI projecten;
  • DataStories, gevestigd in Turnhout, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in procesanalysetools op basis van data en wil haar expertise in data science in dit traject beschikbaar stellen via inspirerende cases voor kmo’s;
  • Netropolix, gevestigd in Geel, is een bedrijf dat ICT ondersteuning en expertise levert aan Het biedt in dit traject een gratis Security Audit aan om mogelijke beveilings- en/of betrouwbaarheidsproblemen op te sporen. Het verslag van deze audit kan een eerste aanzet zijn naar een plan van aanpak om data vlot, veilig en centraal op te slaan.

Rechtstreekse link naar inschrijving infosessies: https://blenders.typeform.com/to/pCD5uAKP

Meer info over het traject: https://blenders.be/innovaties/fbd