Studie Waterstofimportco- alitie bevestigt: Wind en zon verschepen naar Europa is haalbaar vanaf 2030!

28 januari 2021 – Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van duurzame energie speelt daarbij een essentiële rol.  De resultaten van de studie die de waterstofimportcoalitie – een samenwerking van DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp,  Port of Zeebrugge en WaterstofNet – vandaag bekendmaakte, tonen aan dat dit ook technisch en economisch haalbaar is. De doorgedreven haalbaarheidsstudie is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking van de betrokken bedrijven, ieder met zijn eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring.

Binnen de waterstofimportcoalitie was WaterstofNet medeverantwoordelijk voor de analyse van de use-cases: waar kan de waterstof worden gebruikt en welke zijn voor de verschillende waterstofdragers de meest veelbelovende toepassingen?

Met de studie is de basis gelegd voor concrete vervolgstappen, met onder andere pilootprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn aan onder meer de Belgische eindgebruiker.

Alexander De Croo, Eerste Minister van België: “Waterstof zal een doorslaggevende rol spelen in de energietransitie en de omslag naar een duurzame economie. Deze studie reikt belangrijke nieuwe inzichten aan voor de verdere uitrol van een waterstofeconomie en het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. De volgende stap is een langetermijnstrategie uittekenen voor het importeren van waterstof.”

Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering: “Vlaanderen is in de ideale positie om in de waterstofeconomie een pioniersrol te spelen op Europees vlak. Het heeft de energiehubs Antwerpen en Zeebrugge, het heeft transportinfrastructuur, een uitgebreid netwerk van pijpleidingen naar die havens en naar Duitsland, en technologiebedrijven die erin actief zijn.”

​​Adwin Martens, directeur WaterstofNet, “Dat de studie aantoont dat import van groene waterstof in de toekomst een haalbare optie is, betekent dat grootschalige uitrol van waterstoftoepassingen mogelijk wordt om België te verduurzamen, ongeacht onze eigen beperkte capaciteit aan hernieuwbare energie. Dit schept ook enorme kansen voor onze havens en bedrijven, die van België een belangrijke toegangspoort kunnen maken tot de toekomstige Europese waterstof backbone”.   

Lees meer via deze link.