Patenthuis

Jordy Finance & Administration, OMC, Patents

Wat doet een octrooigemachtigde van Patenthuis voor uw bedrijf? Het patenteren van technische uitvindingen en het optimaal gebruiken van patenten, oftewel octrooien, binnen uw bedrijf zijn niet vanzelfsprekend. Hiervoor heeft U een octrooigemachtigde nodig. Een octrooigemachtigde is een onafhankelijke adviseur …