Diensten

OMC richt zich op productie-georiënteerde bedrijven die actief zijn in de high tech, life sciences en medische technologiesector. Early technology adopters, spin-offs van bedrijven of universiteiten en bedrijven die nood hebben aan flexibele productie-uitbreiding vinden in OMC de uitgelezen partner op hun weg naar groei en open innovatie.

OMC wordt nu reeds beschouwd als een wereldwijde benchmark met betrekking tot zowel productontwikkeling, het duurzaam realiseren van op de mens gerichte productie, als vlotte en zelflerende productiesystemen. Maar OMC zorgt ook voor productieomgeving in een geest van openheid en samenwerking. OMC geniet tevens van de excellente samenwerking
met de stad Turnhout, het regionale centrum voor creatief ondernemerschap. Daarenboven werden reeds langlopende relaties aangeknoopt met internationaal georiënteerde technologie centra zoals Brainport Eindhoven, VITO Mol, IMEC Leuven & Eindhoven, Leuven R&D, Sirris, FMTC Leuven, Thomas More Geel en High Tech Campus Eindhoven.