Fokus

Het grensoverschrijdend project Fokus richt zich op de Fabriek van de Toekomst en stimuleert de kleine en middelgrote industrie om te innoveren in productietechnologie.
Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, sector- en brancheverenigingen hebben de krachten gebundeld om ondernemingen en ondernemers gereed te maken voor een gezonde toekomst in de nieuwe industriële revolutie. Het project FOKUS: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking, benut internationale kennis om bij ondernemingen innovatie versneld te kunnen realiseren. Het project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. OMC krijgt hierbij ook de gewaardeerde steun van de Provincie Antwerpen. Meer info: www.grensregio.eu

   

Met dit project:

  • Leer je in te spelen op de voortdurende veranderende vraag van de markt.
  • Leer je producten met hoogwaardige kwaliteit te ontwikkelen.
  • Krijg je beschikking over een state-of-the-art productieapparaat.
  • Het blijven stimuleren van medewerkers op zelfbeschikking, betrokkenheid en creativiteit.
  • Duurzamer te produceren en kunnen garanderen op het verminderen van CO2-uitstoot, energie- en materiaalverbruik.

Enerzijds bouwen we als OMC een praktijklab met hoogwaardige proces- en meet-apparatuur waar KMOs laagdrempelig toegang toe hebben en hun eerste proces- en meet-ontwikkeling kunnen opstarten. Zo is er vorig jaar een hoogwaardige 3D meetmicroscoop aangeschaft en wordt binnenkort een hoogvermogen lasersysteem geïnstalleerd samen met sensoren en besturingssoftware.

Anderzijds wil dit project KMOs ook sensibiliseren en begeleiden naar Fabriek van de Toekomst: de technologische industrie staat voor grote uitdagingen. Ontwikkelingen gaan steeds sneller en dat vraagt om meer flexibiliteit van uw bedrijf. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van uw productie hoog blijven. OMC helpt u met het automatiseren en digitaliseren van de productie. Met de Fabriek van de Toekomst-scan start u.

Meer informatie: zie website.